Вход потребители

Карадере зависи от ВАС

снимка на marialaleva

На 7-ми октомври във Върховния административен съд (ВАС) в 9.00 ч. започва дело, от което зависи застрояването на Карадере.

Ние, от гражданска инициатива „Да спасим Карадере” вярваме в справедливия съдебен процес. Същевременно множество медийни публикации показват противоречивата съдебна практика на ВАС при решаване на дела, в която заинтересованите страни са по-важни от закона.

Твърдо заявяваме, че всички съдии не могат да бъдат поставяни под един знаменател. Процедурите във ВАС обаче не дават достатъчно гаранции на гражданите за независим процес, тъй като:

• само докладчикът по делото се избира на случаен принцип, но не и целият тричленен състав;

• направените проверки на софтуера Law choice, с който се избира докладчикът показват, че продуктът дава възможност за манипулации.

Недостатъчните гаранции в процедурите за справедлив съдебен процес са проблем, тъй като подкопават доверието на гражданите в съда и в правовата държава. Паралелно с това поставят и съдиите в уязвима ситуация.

На 27.04.2015 г. вече беше проведено заседание по делото и то беше изтеглено половин година по-рано - от март 2016 г. на 07.10.2015. Искаме да подчертаем, че е рядкост ВАС да пренасрочи дело с почти половин година по-рано от първоначално обявената дата. Подобно действие от страна на съда би било оправдано, ако ставаше въпрос за защита на важни държавни или обществени интереси, зависещи от бързината на правораздаването, но в конкретния случай е налице проект за застрояване на един от последните диви плажове по Българското черноморие. Поради тази причина, от гражданска инициатива "Да спасим Карадере" открито задаваме въпроса какво накара ВАС да удовлетвори искането на инвеститора за насрочване на делото за по-скорошна дата. Предполагаме, че двата съдебни състава няма да съвпаднат. Надяваме се, че съставът по делото, който и да е той, ще го гледа независимо и безпристрастно.

Припомняме казуса: През октомври миналата година РИОСВ Бургас излезе с решение, че не е обходима Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на строежа на т.н. луксозен къмпинг на фирма Макси 1 АД. Министерство на околната среда и водите(МОСВ) се дистанцира от решението, избухнаха граждански протести, а РИОСВ-Бургас, сезирано от граждански организации, отмени първоначалното си решение. Проверка на МОСВ показа, че първоначалното решение е взето въпреки мнението на експерти от РИОСВ и въпреки отрицателното становище на институциите, с които е било съгласувано. Отмяната на това решение и задължението инвестиционния проект да мине през ОВОС оспорва в момента Макси 1. На 11-ти февруари Административният съд в Бургас вече потвърди на първа инстанция законосъобразността на отменящото решение на РИОСВ.